Vårleda

image51Det är tråkigt här, handsome. Alla bybor har samlats för den offentliga hängningen och ska senare paradera med högafflar och facklor, kanske driva ut något otyg som inte passar sig. Du, tillsammans med tanken på P, Melissa Etheridge, och Karl Vennberg, har tagit tillflykt i detta fönsterlösa rum där luften står stilla. Det är märkligt hur avståndet kan bli en närvaro, hur det ouppfyllda i sig konstituerar ett sorts klibbigt haveri.


Det är tråkigt här, handsome. Innebandykillarnas engångsgrillar pyr frenetiskt och ackompanjerar den typ av ritual (vad den nu avser) som pågår därute på gräsmattan. Svårigheten att ingå här, att delta, har djupt rotade mönster. Du minns. Titthålsperspektivet har varit ditt fönster. Du minns. Ryggarnas stumma tillvändhet har varit din erkända tableau. Du minns. Verifiera inget. Så fort du fäster det i språket avslutas det.


Det är tråkigt här, handsome. Att vänta på svar från forskningsråd och under tiden förneka allt som du kopplat till ditt du, att kompromissa där inga kompromisser borde finnas; att överlåta beslutsrätten till det apatiska monster som släpar sina oproportionerliga lemmar över golven här; att sluta lyssna på Rachmaninov - allt detta bekymrar, och berövar, och tycks odiskutabelt svårt. Grilloset tätnar. Snart kommer den där portabla cd-spelaren dundra ut allt tänkbart euro-disco-trance-remix-av-vilket-gammalt-skit-som-helst-trash. Jag svär.

Det är tråkigt här, handsome. Vi har brutit de avtal vi eventuellt hade med oss själva. Ser du inte hur det saknas gemenskap här med dessa jag? Soldränkta husfasader. Vårsyréndoft. Ängar av maskrosoändlighet. De hittar varandra ikväll, alla dessa som inget hellre vill än att komma hem. Vi, handsome, vill komma bort: från frånvaro och leda och avsaknad av mål. Vi är fattiga och onyttigt stolta och fyllda av begär. Det är en gammal idé att se bland dessa blinda. Det är en metafor, självklart; osann, förnumstig, självbelåten. Men den tjänar ett syfte. Vi andas genom dess enkelt falsifierbara låtsashet. Avgör det något?


.

Solen vandrar i jungfruns liv

Här går ingenting vilse

Månen i blodet och ögat i skyn

Här är ingenting vilse

Natten blir stjärnan på hjärtats strå

Morgon och afton är samma port

Intet skall göras men allt är gjort

Blott all världen är vilse


Erik Lindegren, Vinteroffer (1954)

.


Spåren av dig

image50


Din ungdom, avslutad, är en röjd skogsglänta, sedermera bortglömd och negligerad, igenvuxen. Avlägsen, och innesluten, är den oro som släpas likt en säck kvarlämningar, utan värde men med oövervinnerlig affekt, som kånkas genom tillvarons nyligen tjärbelagd väg. Din metaforik är inte mer originell än ett kvasijapanskt tecken tatuerat på vaden efter exceptionellt noggrant övervägande. Det poserat och utstuderat alternativa, det självmedvetna kompromissandet mellan uttrycket och intrycket, liknar ditt språk i sin endast halvt fullbordade intention. Det är som att rita en fyrkant och sedan hävda att den representerar ett hus; det är som att tro att tecknet jag är en analogi till "jag".


Nej, Amelie Björcks bok om Sonja Åkesson var inte särskilt upphetsande. I sin ambition att komplicera, problematisera, förenklar hon. Invertera frågeställningen: det enkla är inte bedrägligt; dvs. det gömmer inte en underliggande komplexitet eller motsägelsefullhet, som balanseras eller harmoniseras genom läsningen. Tvärtom. Det komplexa kan möjligen maskera en enkelhet, men förhållandet är aldrig det motsatta. Sonja Åkessons enkelhet, dvs. direkthet, dvs. konstruerade närhet till erfarenhet, är storartad just därför - inte för vad det eventuellt erbjuder länk till. Textens nivå kan inte, vill inte, konstruera mer än medvetandegörandet av sin egen konstruktion. Textens intention vill inte mer än så. Istället för att ursäkta stildraget, istället för att fylla det tomma och öppna med en medvetenhet - man frestas säga "substans" - som omöjligen kan finnas, skriv något om hur världen gör intrång, betingad av sin egen intentionala akt. Allt annat är styvmoderlighet, är krampaktigt omfamnande och via manipulation fram - och avtvingad kärlek.

Men din ungdom, annorlunda och försakad, undanskuffad som din lust, fränvänd världen som Nordman eller Paul Tillich, ratar sitt eget spår. Oumbärlig, men svårfångad som maskrosfrön eller sann banalitet, svärmar din längtan kring hans namn oförtröttligt, oförstört. Mitt i historiens klichéfyllda, från all form av universalism frånkopplad symbolism, avslöjas du som den kostymklädda i en naturalistkoloni. Din enkelhet, bruten i sin oavhängighetsförklaring, ombesörjd av ingen förutom sig själv, lämnar avtryck på icke torkad och stelnad betong och nypolerat glas. Din ensamhet, däremot, släpar sin närvaro genom lera och sank. Du löser inget annat än frågans uppkomst med detta. Men det visste ju Sonja redan.

Varje utopi bär sin död med sig

som språket sitt metaspråk

Varje brist på utopi är bara otill-

räckligt formulerad Den finns där


ändå, ofrånkomligt, som en skugga

Och döden på samma sätt som alla

andra utopier Vi måste ha ett språk

Eller minst två Mönstret föds ur


den oändligt bakgrunden Eller är

kontrasten mot denna Det gör oss

möjliga Vi kan inte veta vilket


slags existens det har Vi är dess

verklighets bärare För varje gång

avslutade Det föds nu flera språk


Göran Sonnevi, Små klanger; en röst (1981)

.


Disharmoni och kor


image49

Längre bort än detta, svårare än din kärlek, är det ouppfyllda löftet om livets kompensation. När berövades du din tillvaro? När avsades du rättigheterna till en oantastlig och stabil balans mellan in-put och out-put? Men "balans", eller harmonisk analogi, kräver bara klassicister. Där är du väl ändå inte än, my dear? Vi lovordar fragmentering och avsaknaden av centra. Som bekant: i periferin finns ingen balans, ingen jämvikt, bara öppna trådar, motsägelsefullhet, och dissonans. Ingen övergripbarhet kan här vila i sanningens, dvs den objektiva, skugga. Men svaret, enligt dem som tror sig veta, är lika enkelt som djupt problematiskt: tålamod. Men tålamod är en bristvara här där rastlöshet och frustration snarare är ledord, följeslagare. Och inte bara här, bör tilläggas. Och inte bara hos dig, förstås. Inte heller är den obotlig; solen, t ex, låter både kor och människor vara.

I förgrunden till icke-livet: plastiga leenden, hennes gråt på företagets toalett, konjakflaskan i handväskan, hans hand under hennes kjol en helt annan gång, på en helt annan plats. Vi kan låtsas annorlunda; vi kan låtsas att inget av detta ens äger rum. Kanske är det ett vettigare förhållningssätt. Verkligare, rent av. Men på andra sidan poserandets ångestmask, rinner hennes make-up på samma sätt som längtan gnager i ditt kött, vare sig du formulerar hans namn eller inte. Hennes ögon, som är fästa överallt annat än där de borde bara, ramar inte in sig själva, utan avskärmar snarare det andra. Där, just där, är hennes där-het: posen, gråten, framgången.

Men en mils powerwalk löser visserligen ingenting, även om luften har ett värde. Mälaren, ute vid naturreservatet, skär horisontellt genom tillvarons värld och antyder hur Floden handlöst störtar ner på andra sidan gränsen. De fritt strövande korna har inget till övers för dina bekymmer. Karlfeldt, den eländiga tråkmånsen, hade tagit fasta på andra saker denna idylliska dag fylld av idisslande bestar och måsar och skalbaggar i din omedelbara närhet. Men någon Karlfeldt är du inte, tack och lov. Dina persona här uttrycks annorlunda, oförlåtligt och oåterkalleligt annorlunda. Svär på detta, eljest världen skola drabba Dig, förbanna Dig! Igen. Med tomma koögon vänder du hem igen, helt obalanserad, med disharmonisk kakafoni brusande i öronen. Hon gör nog inte särskilt annorlunda saker. Lägger på ny mascara, möjligen.

I Hässelby, Jorden, går en pilotfru
och vet inte varför hon gråter.
Himlen är hög här, i skymningen,
en fjärran sorg
och mänskorna är som bortkastade.

Skalbagge touchar.
En hund är på väg
och en matarbuss, svart nu,
med kusligt upplysta fönster.

Hon tänker på Spinoza.
Poesi är i allt, snyftar hon, men skon
känner sig ensam i gruset.

Vända hem?
Hon har ingen lust längre
att sitta där vackert
bland övriga bohaget.

Symöte och psykologicirkel.
Hon tänker på Freud.
O du min hund på mitt hav, hulkar hon.

Främmande hamnar
Men jorden är liten.

Himlen är tunnare nu, än högre.
Snart brister den ljudlöst
och ett kelet mörker skall omge henne.

En skimrande stad, Vällingby eller Jerusalem,
hägrar i blekljuset.


Sonja Åkesson, Glasveranda (1959)

.

Pluras vår

image48


Alla dessa enkla symboliska iakttagelser: den gröna grönheten, värmen i nacken, ljudet som väcker dig. Återuppståndelsemotivet är arkaiskt, det råder det ingen tvekan om. Den genomsyrar både den kristna och förkristna mytologin; den befästs i den mest banala, allmängiltiga erfarenheten. Och ändå drabbar den dig med sådan kraft, som vore du överraskad av det du vet med mer säkerhet än allt annat: att saker dör för att återuppstå. Ändå är den där björkens löv så storslagna i sin närvaro att reaktionen inte blir annat än överväldigande. Det är anmärkningsvärt. Och storslaget, mitt i denna cynismens cykel som nu bränner allt intensivare. Huruvida detta avgör någonting går inte att bestämma. Åtminstone inte nu.

Du plöjer Pluras självbiografi med omisskännlig förnöjsamhet. Du önskar du kunde skriva så, kunde vara så djärv, driven, och inte fastnade i detta retoriska poserandet. Mat, kokain, sprit av alla tänkbara sorter - allt väller fram utan hejd, utan ånger, men med krass uppriktighet. Det finns med andra ord kvalitéer som inte är litterära, men som den icke-litterära, mänskliga teckenheten trots allt kan omvittna, ombesörja, betinga. Det finns en omedelbarhet som är avundsvärd. Och jag vet: Derrida skakat lätt på huvudet, uppgivet. Vissa romantiska parametrar tycks omöjliga att här radera - och en viss metafysik måste du tillåta dig för att allt inte ska implodera av sin egen, inneboende omöjlighet.

Däremot minns jag detta: att du fällde en tår under "27" den där kvällen i Falun då de satt och åt på röd-vit-rutiga dukar. Minns ni den, ni som var med: 15-minutersversionen (minst) av låten? Jag svär att Van Morrisons ande på något vis teleporterades både i tid och rum till den där märkliga, osmickrande upplysta restaurangen. Där fanns en skönhetens materialitet, helt i enlighet med George Santayanas utläggningar, som var oberoende av vår erfarenhet. Denna skönhet var inte intresserad av vårt deltagande, eller för den delen frånvänd den, men den bar en egenskap som vi inte påverkade. Så kanske, vänner, var inte bara Van the Man där, utan också Santayana. Oavsett vilket: jag glömmer det aldrig. Många år efteråt: du och Plura som röker utanför hotellobbyn. "Tack för att du finns". Bara något så banalt och naivt uppriktigt, kan vara så oemotsägligt sant och oantastbart. Oavsett om jag uttrycker det eller inte.

.

RSS 2.0